Home


 

Het is fijn als alles in het leven makkelijk loopt.

Dit alles heeft te maken met een balans zoeken in je leven wat betreft relatie, vriendschap, gezin/familie, werk/opleiding en vrije tijd.

Als één van deze facetten niet gaat zoals je wenst kan het verstorend werken.

Vaak lukt het om hier je weg in te vinden en je probleem zelf op te lossen. Wat doe je als het niet lukt en het probleem word je tot last en je probleem wordt een klacht die je leven negatief gaat beïnvloeden. 

Het is dan fijn als er iemand is die naar je luistert en samen met jou de problemen verheldert. 

 

Soms komt het zover dat je niet meer weet hoe het opgelost kan worden

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige heb ik in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan om te onderzoeken welke mogelijkheden en vaardigheden je hebt om tot een praktische oplossing te komen.

Je probleem wordt overzichtelijker gemaakt, zodat je er minder last van hebt in de toekomst.

 

Iedereen heeft het beste met je voor maar ze zien niet hoe moeilijk je het hebt, ze begrijpen je niet

Elkaar begrijpen is zo essentieel in het contact dat je hebt met anderen om je heen.

Door mijn ervaring in het werken met mensen ASS (autisme spectrum stoornis) hebben, zie ik hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te geven.

Aandacht voor het elkaar begrijpen zodat het contact makkelijker en gelijkwaardiger wordt. Ik haal hierbij mijn ervaring met autisme aan maar in feite heeft iedereen baat bij een autisme vriendelijke omgeving. 

 

Je hebt geen idee wat je moet doen of juist laten om het fijn te hebben met je partner, gezin of op je werk

Je wilt een prettige plek binnen de huidige maatschappij wat betreft je verschillende rollen zoals partner, vader of moeder, vriend, werknemer of scholier.

Als dit niet gaat zoals je graag zou zien kan ik je begeleiden in het zoeken naar en het vinden van oplossingen.